WHEELS

shiny & new
at Wyss+Santos Architekten in Basel (Switzerland)
2013